STAD GENT – RUIMTE VOOR GENT

Hoe willen we wonen, werken, ontspannen en ons verplaatsen in 2030? De ruimte is schaars en er zullen duurzame, creatieve oplossingen nodig zijn. Daarom wil Stad Gent de Gentenaars betrekken bij het opstellen van een nieuwe structuurvisie. En hoe krijg je hen zover? Door ze te inspireren en uit te dagen om zelf met betere ideeën te komen via het participatieproject Ruimte voor Gent. We speelden in op de trots en het (licht) rebelse karakter van de Gentenaar en wisten meteen een gevoelige snaar te raken.

ClientTUIServicesArt Direction & Storyboard